Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, z. Klime Poposki dhe kryetarja e Organizatës së Konsumatorëve znj. Marijana Lonçar Velkova u takuan sot në selinë e Agjencisë. Falë bashkëpunimit të suksesshëm të deritanishëm midis këtyre institucioneve, të njëjtat vendosën ta thellojnë bashkëpunimin përmes nënshkrimit të Memorandumit për Bashkëpunim.

Në kuadër të Memorandumit, institucionet parashikojnë një bashkëpunim më të afërt në domenin e mbrojtjes të siguruarve dhe konsumatorëve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimeve. Përmes realizimit të projekteve dhe aktiviteteve institucionet planifikojnë, në masë të konsiderueshme, të kontribuojnë në përforcimin e vetëdijes publike për nevojën e informimit të drejtë të konsumatorëve në domenin e sigurimeve dhe njëkohësisht, ngritjen e përgjegjësisë shoqërore të shoqërive të sigurimeve dhe subjekteve të tjera në tregun e sigurimeve në Republikën e Maqedonisë,