UDHËZIME për përdorimin e portalit ASO për paraqitjen e raporteve nga subjektet e mbikëqyrjes ASO SIS 2.0