Vinkulimi I të drejtave në kontratat e sigurimit të përgjegjësisë të klasës 13