Стручен испит за осигурителен брокер (9.11.2022 г.)