Во Агенцијата за супервизија на осигурување  денес се оддржа работна средба на која присуствуваа, Сулејман Ахмеди, извршен член на Советот на експерти и Игор Ивановски, надворешен член на Советот на експерти на Агенцијата  и гувернерот на Централната Банка на Косово, Фехми Мехмети.

Целта на средбата беше размена на знаење и искуство како и продлабочување на воспоставената соработка меѓу двете институции а во рамки на областа на осигурувањето и супервизијата на осигурување.

Како што нагласи и гувернерот на Центраната банка на Косово, Фехми Мехмети тие се задоволни од досегашната соработка и исто така,  ќе се залагаат за зајакнување на соработката во иднина.