(ВО ЖИВО) Испит за брокери во осигурување (практичен дел) 20 април 2023 година