(ВО ЖИВО) Испит за брокери во осигурување (практичен дел) 28 март 2023 година