(ВО ЖИВО) Испит за брокери во осигурување – практичен дел 31.10.2023 година