(ВО ЖИВО) Испит за брокери во осигурување (теоретски дел) 23.12.2022 година