(ВО ЖИВО) Испит за осигурителни брокери – практичен дел 28.9.2023 година