(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување  30.10.2023 година