(ВО ЖИВО): Испит за застапници во осигурување (практичен дел) 1.12.2022 година