(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување практичен дел 16.11.2023г.