(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување (практичен дел) 19.4.2023 година