(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување – практичен дел 27.9.2023 г.