(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување – практичен дел 29.9.2023г.