(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување (теоретски дел) 12.9.2023 годинаhttps://www.youtube.com/live/jCKzA_oBH84?si=OFdgXyaJGew8DI9q