(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување – теоретски дел 15.9.2023