(ВО ЖИВО) Испит за застапници во осигурување – теоретски дел 9.11.2023г.