(ВО ЖИВО) : Линк од полагање испит за застапници во осигурување на 24.2.2022 година

https://www.youtube.com/watch?v=G0kJoEyC1KM