(ВО ЖИВО) Линк од полагање практичен дел на стручен испит за застапување во осигурување (24.3.2022 година)