(ВО ЖИВО) Линк од полагање практичен дел на стручен испит за застапување во осигурување (7.4.2022 година)