(ВО ЖИВО) Линк од практичниот дел на стручниот испит за полагање за осигурителни брокери (25.3.2022 година)