(ВО ЖИВО) Линк од практичниот дел на стручниот испит за полагање за осигурителни брокери (8.4.2022 година)