(ВО ЖИВО) Полагање испит за осигурителни брокери – практичен дел (24.1.2023 година)