(ВО ЖИВО) Полагање на испит за застапници во осигурување (практичен дел)