ВО ЖИВО: Стручен испит практичен дел за застапници во осигурувањето (2.11.2022 година)