(ВО ЖИВО) Стручен испит за брокери во осигурување (практичен дел) 2.12.2022 година