ВО ЖИВО: Стручен испит за застапници во осигурување (8.11.2022 година)