(ВО ЖИВО) Стручен испит за застапници во осигурување – теоретски дел 22.12.2022 година