1. Записник од седма седница на СнЕ на АСО одржана на 9 март, 2023 година;
  2. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2023 година;
  3. Одлука за именување на членови на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2023 година;