Vlera e dëmeve të paguara për sigurime shëndetësore private për pesë muajt e parë të këtij viti është rritur për 28,5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pagesat për sigurimet kasko u rritën me 26%, dhe sigurimet shëndetësore private u rritën me 28.5%. Kompanitë e sigurimit jo-jetë kanë paguar mbi 58,400 dëme në pesë muaj.

Siguruesit në pesë muajt e parë të këtij viti arkëtuan 324,4 milionë denarë (5,3 milionë euro) nga kompanitë e sigurimeve për shpenzimet mjekësore të mbuluara nga policat e tyre private të sigurimit shëndetësor, sipas të dhënave të dorëzuara nga siguruesit në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve (AMS).

Këtë vit shoqëritë  e sigurimeve kanë paguar 28.5 për qind (1.2 milionë euro) më shumë para për shpenzimet mjekësore të mbuluara nga sigurimet në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në varësi të llojit të sigurimit, primit dhe shumës së sigurimit, të siguruarit marrin mbulim për shpenzimet e kryera për ekzaminime, shërbime imazherie  dhe operacione private.

Sigurimi shëndetësor privat është produkti më i popullarizuar i sigurimeve, ndër të tjera, sepse një numër në rritje i kompanive e përdorin atë në politikat e tyre për të tërhequr punëtorë, si dhe për besnikërinë e punonjësve.

Në pesë muajt e parë, vlera e dëmeve të paguara për të gjitha klasat e sigurimit jo-jetë arriti në 1,95 miliardë denarë (31,7 milionë euro). Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, vlera e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit është më e lartë për gati 2 milionë euro, pra rreth 7 për qind.

Rritja më e lartë në përqindje e fondeve të paguara për dëmet e mbuluara nga sigurimet është në sigurimet e shëndetit  në udhëtim. Për pesë muajt e parë, siguruesit kanë paguar 42,9 milionë denarë (700.000 euro) për bagazhin e humbur, shpenzimet mjekësore gjatë udhëtimit jashtë vendit dhe dëmet e tjera të mbuluara nga ai sigurim. Kjo është 40 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Pas sigurimit shëndetësor privat, nga klasat vullnetare, dëmshpërblimi më i madh është për automjetet e siguruara kasko. Pronarët e tyre për pesë muaj arkëtuan 303,5 milionë denarë (4,9 milionë euro) nga dëmet e paraqitura. Dhe kjo është 26 për qind më shumë se një vit më parë.

Në klasën më të madhe të sigurimit, e cila është edhe ligjërisht e detyrueshme, gjegjësisht përgjegjësi automobilistike apo TPL janë paguar 998,4 milionë denarë (16,2 milionë euro). Kjo është pak më shumë se gjysma e totalit të paguar për dëmet e mbuluara nga sigurimet.

Në pesë muajt e parë të këtij viti, 11 kompani sigurimesh të sigurimeve jo-jetë i kanë paguar mbi 58 400 dëme policëmbajtësve.

Më shumë informacion rreth tregut të sigurimeve mund të gjeni në linkun e mëposhtëm https://aso.mk/category/publikaczii/izveshtai-za-rabotata-na-osiguritelnata-industri-a/drushtva-za-osiguruva-e/